Sprawdź obszar

Poniżej znajdują się opisy walorów przyrodniczych pięciu obszarów Natura 2000 objętych monitoringiem skuteczności ochrony obszarów Natura 2000. Opisy te nie informują szczegółowo o zasobach i wartościach przyrodniczych obszarów ani o szczegółach rozmieszczenia gatunków i siedlisk. Jedynie charakteryzują je.

W poniższym linku można sprawdzić granice każdego z pięciu obszarów wraz z 1 kilometrowym buforem monitorowanym w ramach projektu:

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z0BUqIIFRh68.kLTZZHPOWjvs

 

Opisy przyrodnicze obszarów:

1. „Dolina Nidy” Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 260001

2. „Dolina Bobrzy” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk  PLH 260014

3. „Ostoja Wierzejska” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260035

4. „Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260041

5. „Łysogóry” Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260002.